Vítejte na webu naší mateřské školy

 

OD 14.10.2020

Školky a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. U nás ve školce není zatím žádné podezření o výskytu. Přesto doporučujeme po dohodě se zřizovatelem rodičům, kteří mají možnost si nechat děti doma, aby tuto možnost zvážili a zbytečně sebe i nás nevystavovali nákaze (rodiče na mateřské dovolené, nezaměstnaní rodiče atd.) Dětem, kteří mají ze zákona předškolní docházku povinnou, těm budou poskytnuty podpůrné materiály ke vzdělávání.

Důrazně žádáme rodiče, aby nepřiváděli do školky děti s příznaky infekce (kašel, rýma, zvýšena teplota atd).

Při příchodu a vyzvedávání dětí jsou nová opatření:

-     vstup do mateřské školy pouze po třech

 

 

Pravidla provozu MŠ  Droužkovice od 1.9.2020                                

Před MŠ:

—  Vstup do budovy je možný pouze s ochranou pomůckou nosu a úst, toto neplatí pro zaměstnance a děti mateřské školy.     

—  Vstup do budovy má s dítětem pouze jedna osoba, platí i pro vyzvedávání dítěte z MŠ.

—  Před vstupem do MŠ si všichni příchozí musí vydezinfikovat ruce dezinfekcí umístěnou v MŠ, též před použitím zvonku (s výjimkou dětí MŠ).

—  Osobám, které vykazují známky onemocnění, je vstup zakázán.

V prostorách MŠ:

—Pobyt dítěte s doprovázející osobou v šatně a v prostorách MŠ je nutné zkrátit na dobu nezbytně nutnou.

Děti budou mít v MŠ v šatně stále 2 čisté roušky v igelitovém uzavíratelném igelitovém  sáčku pro případ případných příznaků onemocnění v průběhu dne ve školce.

V době epidemiologických opatřeních nebudou děti do MŠ přinášet žádné hračky z domova.

Nikdo s příznaky onemocnění nesmí do MŠ vstoupit.

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19 tj. je povinná zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby. 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy,  průjem,…), ale je vhodné věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a při jejich zjištění je nutné volit tento způsob:

-      příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě je posláno okamžitě se zákonným zástupcem či dospělou osobou, která jej přivedla, domů

-      příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, ale není přítomen zákonný zástupce ani jiná dospělá osoba (dítě přivede sourozenec) – tuto skutečnost MŠ oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ

 

podrobnější informace jsou v  šatně a na webových stránkách mš směrnice č.: 34, čj.34/2020         

Stanovení hygienických a protiepidemických pravidel provozu MŠ  Droužkovice od 1.9.202, dodatek Školního řádu.

 

 ve vydané směrnici dle pokynů ministerstva se seznamte  s pravidly, které budeme všichni společně dodržovaz, aby jsme předešli případnému výskytu covid - 19

 Smernice-c-34-stanoveni-hygienickych-a-protiepidemickych-pravidel 

 

Mateřská škola se nachází ve středu obce vedle obecního úřadu a kostela. Mateřská škola je bývalá fara tohoto kostela. Od roku 1963 je mateřskou školou. Od roku 1973 bylo do mateřské školy investováno a budova prodělala velké úpravy. Obec Droužkovice ji získala do vlastnictví od církve roku 2004. Do zvelebování mateřské školy  investuje obec nemalé finanční prostředky. Každým rokem je v mateřské škole o letních prázdninách provedena oprava a zvelebování školy.

Při vstupu do mateřské školy je šatna pro děti, vpravo je kuchyň a místnost na čištění zeleniny se šatnou pro kuchařku. Na té samé chodbě je šatna pro pedagogický personál, kotelna, sociální zařízení pro kuchařku a prádelna se sušárnou. Vlevo je jídelna se skladem potravin.

V prvním patře se nachází třída Ferdů a Krtečků, kuchyňský koutek, ředitelna a sociální zařízení pro děti.

Všechny třídy jsou svým vybavením a doplňky přizpůsobeny potřebám všech dětí. Jsou zde herní koutky s hračkami a stavebnicemi, pomůckami pro pracovní i výtvarné činnosti, které jsou dětem volně k dispozici. Hračky se průběžně doplňují a obnovuji novými. Na třídách i v ostatních prostorách budovy je výzdoba, na které se podílejí i naše děti - celkově vytváří dojem esteticky příjemného prostředí, interiéry jsou doplněny dřevěnou, pohádkovou dekorací. Herna ve třídě Krtečků je využívána k organizaci různých akcí např.  divadelní a hudební představení, besídky a jako ložnice.

Ke škole náleží i rozlehlá zatravněná zahrada se stromy, která je oddělena zdí a živým plotem. Je vybavena dřevěnou sestavou prolézaček a klouzačky, sestavou houpaček, dřevěným vláčkem a pružinovými houpadly. Zahrada nabízí dětem spoustu prostoru ke hrám a volnému využití.

Novinky

Mateřská škola Droužkovice

Kontaktujte nás

PEVNÁ LINKA:

474 668 114

MOBILNÍ TELEFON:

722 461 324

IČO:

72741490

E-MAIL:

msdrouzkovice@seznam.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:

zdfuvjw

ČÍSLO ÚČTU:

78-5593120237/0100