Vítejte na webu naší mateřské školy

 

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

MILÍ RODIČE A MILÉ DĚTI, KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁS VÍTÁ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE, KTERÝ ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1.9.2020

 

Pravidla provozu MŠ  Droužkovice od 1.9.2020                                

Před MŠ:

—  Vstup do budovy je možný pouze s ochranou pomůckou nosu a úst, toto neplatí pro zaměstnance a děti mateřské školy.     

—  Vstup do budovy má s dítětem pouze jedna osoba, platí i pro vyzvedávání dítěte z MŠ.

—  Před vstupem do MŠ si všichni příchozí musí vydezinfikovat ruce dezinfekcí umístěnou v MŠ, též před použitím zvonku (s výjimkou dětí MŠ).

—  Osobám, které vykazují známky onemocnění, je vstup zakázán.

V prostorách MŠ:

—Pobyt dítěte s doprovázející osobou v šatně a v prostorách MŠ je nutné zkrátit na dobu nezbytně nutnou.

Děti budou mít v MŠ v šatně stále 2 čisté roušky v igelitovém uzavíratelném igelitovém  sáčku pro případ případných příznaků onemocnění v průběhu dne ve školce.

V době epidemiologických opatřeních nebudou děti do MŠ přinášet žádné hračky z domova.

Nikdo s příznaky onemocnění nesmí do MŠ vstoupit.

MŠ má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19 tj. je povinná zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby. 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy,  průjem,…), ale je vhodné věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a při jejich zjištění je nutné volit tento způsob:

-      příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte – dítě je posláno okamžitě se zákonným zástupcem či dospělou osobou, která jej přivedla, domů

-      příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte, ale není přítomen zákonný zástupce ani jiná dospělá osoba (dítě přivede sourozenec) – tuto skutečnost MŠ oznámí zákonnému zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte z MŠ

 

podrobnější informace jsou v  šatně a na webových stránkách mš směrnice č.: 34, čj.34/2020         

Stanovení hygienických a protiepidemických pravidel provozu MŠ  Droužkovice od 1.9.202, dodatek Školního řádu.

 

 ve vydané směrnici dle pokynů ministerstva se seznamte  s pravidly, které budeme všichni společně dodržovaz, aby jsme předešli případnému výskytu covid - 19

 Smernice-c-34-stanoveni-hygienickych-a-protiepidemickych-pravidel 

 

Mateřská škola se nachází ve středu obce vedle obecního úřadu a kostela. Mateřská škola je bývalá fara tohoto kostela. Od roku 1963 je mateřskou školou. Od roku 1973 bylo do mateřské školy investováno a budova prodělala velké úpravy. Obec Droužkovice ji získala do vlastnictví od církve roku 2004. Do zvelebování mateřské školy  investuje obec nemalé finanční prostředky. Každým rokem je v mateřské škole o letních prázdninách provedena oprava a zvelebování školy.

Při vstupu do mateřské školy je šatna pro děti, vpravo je kuchyň a místnost na čištění zeleniny se šatnou pro kuchařku. Na té samé chodbě je šatna pro pedagogický personál, kotelna, sociální zařízení pro kuchařku a prádelna se sušárnou. Vlevo je jídelna se skladem potravin.

V prvním patře se nachází třída Ferdů a Krtečků, kuchyňský koutek, ředitelna a sociální zařízení pro děti.

Všechny třídy jsou svým vybavením a doplňky přizpůsobeny potřebám všech dětí. Jsou zde herní koutky s hračkami a stavebnicemi, pomůckami pro pracovní i výtvarné činnosti, které jsou dětem volně k dispozici. Hračky se průběžně doplňují a obnovuji novými. Na třídách i v ostatních prostorách budovy je výzdoba, na které se podílejí i naše děti - celkově vytváří dojem esteticky příjemného prostředí, interiéry jsou doplněny dřevěnou, pohádkovou dekorací. Herna ve třídě Krtečků je využívána k organizaci různých akcí např.  divadelní a hudební představení, besídky a jako ložnice.

Ke škole náleží i rozlehlá zatravněná zahrada se stromy, která je oddělena zdí a živým plotem. Je vybavena dřevěnou sestavou prolézaček a klouzačky, sestavou houpaček, dřevěným vláčkem a pružinovými houpadly. Zahrada nabízí dětem spoustu prostoru ke hrám a volnému využití.

Novinky

Mateřská škola Droužkovice

Kontaktujte nás

PEVNÁ LINKA:

474 668 114

MOBILNÍ TELEFON:

722 461 324

IČO:

72741490

E-MAIL:

msdrouzkovice@seznam.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:

zdfuvjw

ČÍSLO ÚČTU:

78-5593120237/0100