Mimořádné opatření - uzavření škol

6.5.2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 10. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

7.4.2021

Otevření MŠ od 12.4.2021

Vážení rodiče,

rozhodnutím vlády ze dne 6. 4. 2021 se mateřská škola otevírá 12. 4. 2021. Pro povinně předškolní děti a pro děti rodičů pracujících v IZS (příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele).

Děti v mateřské škole nebudou nosit roušky, ale povinností bude testování neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do mateřské školy v místě, které bude k tomuto účelu vyčleněno. Testování dítěti provede rodič sám (či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit) za účasti pedagogického pracovníka (počítejte, že budete čekat na výsledky testů a vytvořte si časovou rezervu). 

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Rodiče, kteří chtějí své děti omluvit z předškolního vzdělávání, žádáme, aby tak učinili na e-mail msdrouzkovice@seznam.cz

 

Zde je k dispozici instruktážní návod :  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Zde je k dispizici NOVÉ instruktážní video : https://youtu.be/lJ77YaWe4xE

 

19.3.2021 na základě uzavření mateřské školy rodiče v měsíci březen,duben nebudou platit školné.

17.2.2021 Rozhodnuti-hygienicke-stanice-o-uzavreni-ms

1.3.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
o dětí v mateřské škole
o dětí v přípravné třídě
o žáků 1. a 2. ročníků základní školy
o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
o dětí v přípravném stupni základní školy speciální
o žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
o žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
o ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).
Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Z důvodu uzavření mateřské školy je provoz školní jídelny přerušen. 

Priloha_878135006_0_informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-27-unora-2021-final

V případě uzavření mateřské školy můžou rodiče žádat o ošetřovné. Viz. postup na stránkách  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m 

Sledujte webové stránky a v případě potřeby volejte ředitelku mateřské školy 722 461 324.  

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem z důvodu potvrzeného výskytu infekčního onemocnění COVID -19 nařídila od 11. 2. 2021 do 21. 2.2021 uzavření mateřské školy v Droužkovicích.

 

Od čtvrtka 18. 2. 2021 do 21. 2. 2021 je mateřská škola uzavřena.

 

V případě výskytu onemocnění u dětí či zaměstnanců, kteří docházeli do mateřské školy v době od 15. 2.2021 do 17. 2.2021 se karanténní opatření bude posouvat od 17. 2.2021 do 27. 2.2021.

 

Testování musí být všichni, kdo přišel do kontaktu s COVID pozitivní osobou a výjimky netestování dětí pouze v případě, kdy obvodní lékař potvrdí, že zdravotní stav dítěte testování neumožňuje.

 

Sledujte u dětí jejich zdravotní stav. V případě pozitivních testů kontaktujte ředitelku mateřské školy 722 461 324.

 

 

Smernice-c-34-stanoveni-hygienickych-a-protiepidemickych-pravidel 

OD 14.10.2020

 

Školky a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. U nás ve školce není zatím žádné podezření o výskytu. Přesto doporučujeme po dohodě se zřizovatelem rodičům, kteří mají možnost si nechat děti doma, aby tuto možnost zvážili a zbytečně sebe i nás nevystavovali nákaze (rodiče na mateřské dovolené, nezaměstnaní rodiče atd.) Dětem, kteří mají ze zákona předškolní docházku povinnou, těm budou poskytnuty podpůrné materiály ke vzdělávání.

Důrazně žádáme rodiče, aby nepřiváděli do školky děti s příznaky infekce (kašel, rýma, zvýšena teplota atd).

Při příchodu a vyzvedávání dětí jsou nová opatření:

-     vstup do mateřské školy pouze po třech

Novinky

Mateřská škola Droužkovice

Kontaktujte nás

PEVNÁ LINKA:

474 668 114

MOBILNÍ TELEFON:

722 461 324

IČO:

72741490

E-MAIL:

msdrouzkovice@seznam.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:

zdfuvjw

ČÍSLO ÚČTU:

78-5593120237/0100