Zápis do mateřské školy - informace pro rodiče

Potvrzení lékař 4 (docx)

Žádost o přijetí do mš 3 (docx)

Oznámení o rozhodnutí  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka  Mateřské školy Droužkovice,Rudé Armády 22,Droužkovice, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění,v souladu se zákonem č. 258/2000Sb. §50 v platném znění  a dle předem stanovených kritérií, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v mateřské škole Droužkovice, a to takto: 

Registrační číslo Rozhodnutí
1 Přijat
2 Přijat  
3 Přijat  
4 Přijat  

Novinky

Mateřská škola Droužkovice

Kontaktujte nás

PEVNÁ LINKA:

474 668 114

MOBILNÍ TELEFON:

722 461 324

IČO:

72741490

E-MAIL:

msdrouzkovice@seznam.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:

zdfuvjw

ČÍSLO ÚČTU:

78-5593120237/0100