Zápis do mateřské školy - informace pro rodiče

Potvrzeni-lekar_4

Zadost-o-prijeti-do-ms_3

 

Oznámení o rozhodnutí  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Ředitelka  Mateřské školy Droužkovice,Rudé Armády 22,Droužkovice, v souladu s ustanoveními § 34 , § 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění,v souladu se zákonem č. 258/2000Sb. §50 v platném znění  a dle předem stanovených kritérií, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v mateřské škole Droužkovice, a to takto:

 

Registrační číslo

Rozhodnutí

1

Přijat

2

Přijat  

3

Přijat  

4

Přijat