Projekty

ŠABLONY

připravované zážitkové workshopy speciálním pedagogem a rodinným terapeutem Mgr. Hanou Otevřelovou, hrazené ze šablon

1. 12.1.2018 od 15,30 - pouze pro rodiče dětí

2. 16.2.2018 od 15,30 - pro rodiče s dětmi

3. 27.4.2018 od 15,30 - pro mladší děti a rodiče

4. 18.5.2018 od 15,30 - pro mladší děti s rodiči

- přihlásit se můžete u paní učitelky

- odkaz na web: www.hanaotevrelova.cz

022_0004680_vyrozumeni-o-schvaleni-zadosti

logolink operačního programu